ENG

Investeringsstrategi

Vi fokuserar på techbolag med hög tillväxt som åtnjuter nätverkseffekter. Vi tycker om sektorer med höga inträdesbarriärer där vi kan se långsiktig avkastning - inom mobilitet, marknadsplatser och digital hälsa. Vi är aktiva investerare som bidrar med djup områdesexpertis och strävar efter att hjälpa våra portföljbolag från styrelsenivå och vidare. Vi kan både tillväxtmarknader och utvecklade marknader, från Europa till Mellan Östern och Nordafrika.

Grunden för investeringsverksamheten är fundamental analys av framförallt onoterade bolag. Inom marknader och sektorer där VNV har särskild kunskap och expertis, såsom Ryssland och radannonser, kan avkastningskravet ibland bli lägre medan kravet kan vara högre inom områden där företaget inte har samma erfarenhet av att investera. Det sistnämnda är avsett att kompensera för en förhöjd risk.

Aktivt ägarskap
Ett sätt att hantera bolagsstyrningsrisker i portföljbolagen är att bedriva en aktiv ägarpolitik. Aktivt ägande är viktigt på alla marknader, men särskilt på tillväxtmarknader, där bolagsstyrningsrisker kan ha ytterligare dimensioner jämfört med mer utvecklade marknader. Under årens lopp har Vostok New Ventures byggt upp en god förmåga att genomföra ett aktivt ägande i tillväxtmarknader. Detta kan ta många olika former, varav styrelserepresentation är en.