ENG

1996—
/VNV/

Sedan vår första investering i Ryssland 1996 under namner Vostok Nafta har vi aktivt sökt riskfyllda, men sunda investeringar i tillväxtssektorer och tillväxtsmarkander. Med ett ursprung inom investeringar i olika naturtillgångar, började vi diversifiera in i tidiga internet-relaterade bolag och stöttade bolag som utvecklades till Avito, en av våra mest framgångsrika investeringar, och Tinkoff Bank.

2007 skiftade vi fokus mer mot onoterade tech-bolag med hög tillväxt. Vi noterades på Nasdaq OMX, och möjligjgorde privatinvesterare att få exponering mot dessa bolag i tidiga skeenden genom ett noterat investmentbolag. 2015 bytte vi namn till Vostok New Ventures och därefter under 2020 till VNV Global för att bättre reflektera vår nuvarande verksamhet. Även om vi startade i enbart ett hörn i Europa är ambitionen nu global.