ENG

1996—
/VNV/

Sedan vår första investering i Ryssland 1996 under namner Vostok Nafta har vi aktivt sökt riskfyllda, men sunda investeringar i tillväxtssektorer och tillväxtsmarkander. Med ett ursprung inom investeringar i olika naturtillgångar, började vi diversifiera in i tidiga internet-relaterade bolag och stöttade bolag som utvecklades till Avito, en av våra mest framgångsrika investeringar, och Tinkoff Bank.

2007 skiftade vi fokus mer mot onoterade tech-bolag med hög tillväxt. Vi noterades på Nasdaq OMX, och möjligjgorde privatinvesterare att få exponering mot dessa bolag i tidiga skeenden genom ett noterat investmentbolag. 2015 bytte vi namn till Vostok New Ventures för att bättre reflektera vår nuvarande verksamhet. Även om vi startade i enbart ett hörn i Europa är ambitionen nu global.