ENG

VNV Global kombinerar långsiktigt kapital och bolag med nätverkseffekter för att uppnå den skala som driver varaktig lönsamhet. Vi är opportunistiska investerare i affärsmodeller som bygger höga inträdesbarriärer.