ENG

Insider transactions list
Insynsägare Insynsperson Befattning Antal aktier Kapital Röster Värde Verifierat
Per Brilioth Per Brilioth VD 1 090 400 1,34% 1,34% 70.88 MSEK 2020-05-12
Anders F. Börjesson Anders F. Börjesson Annan befattning 173 700 0,21% 0,21% 11.29 MSEK 2020-05-12
Nadja Borisova Nadja Borisova Annan befattning 147 300 0,18% 0,18% 9.57 MSEK 2020-05-12
Keith Richman Keith Richman Styrelseledamot 20 790 0,02% 0,02% 1.35 MSEK 2019-06-20
Victoria Grace Victoria Grace Styrelseledamot 8 500 0,01% 0,01% 0.55 MSEK 2020-03-13
Lars O Grönstedt Lars Olof Grönstedt Styrelseordförande 6 200 0,01% 0,01% 0.40 MSEK 2019-07-09
Ylva Lindquist Ylva Lindquist Styrelseledamot 5 800 0,01% 0,01% 0.38 MSEK 2020-02-18
Josh Blachman Josh Blachman Styrelseledamot 0 < 0,01% < 0,01% 0.00 MSEK
Totalt 1 452 690 1,78% 1,78% 94.42 MSEK
Rapporterat Insynsperson Instrument Typ Förändring Pris Relativ förändring Innehav Transaktionsdatum
2020-03-23 21:04 Anders F. Börjesson VNV SDB Förvärv +2 700 +2,4% 114 900 2020-03-23
2020-03-23 10:55 Emery Börjesson Liebert VNV SDB Förvärv +500 - - 2020-03-23
2020-03-23 10:54 Benthe Börjesson Liebert VNV SDB Förvärv +500 - - 2020-03-23
2020-03-19 16:16 Per Brilioth VNV SDB Förvärv +5 000 +0,5% 921 650 2020-03-19
2020-03-19 12:56 Björn von Sivers VNV SDB Förvärv +1 000 - - 2020-03-19
2020-03-16 13:50 Victoria Grace VNV SDB Förvärv +1 700 +25,0% 8 500 2020-03-13
2020-02-20 15:08 Ylva Lindquist VNV SDB Förvärv +2 000 +52,6% 5 800 2020-02-18
2020-02-18 10:22 Ylva Lindquist VNV SDB Förvärv +2 000 +111,1% 3 800 2020-02-18
2020-01-08 16:26 Anders F. Börjesson VNV SDB Förvärv +1 500 +1,4% 112 200 2020-01-08
2019-10-04 19:39 Anders F. Börjesson VNV SDB Förvärv +2 300 +2,1% 110 700 2019-10-04
2019-10-04 16:59 Anders F. Börjesson VNV SDB Förvärv +3 700 +3,5% 108 400 2019-10-04
2019-10-04 16:59 Anders F. Börjesson VNV SDB Avyttring -10 000 -8,7% 104 700 2019-10-03
2019-10-01 11:43 Anders F. Börjesson VNV SDB Förvärv +2 500 +2,2% 114 700 2019-09-30
2019-09-25 00:30 Anders F. Börjesson VNV SDB Förvärv +2 500 +2,3% 112 200 2019-09-24
2019-07-13 01:18 Lars O Grönstedt VNV SDB Förvärv +1 200 +24,0% 6 200 2019-07-09
2019-07-13 01:14 Lars O Grönstedt VNV SDB Förvärv +600 +13,6% 5 000 2019-07-09
2019-06-28 00:56 Victoria Grace VNV SDB Förvärv +4 300 +172,0% 6 800 2019-06-26
2019-06-25 00:56 Keith Richman VNV SDB Förvärv +4 000 +23,8% 20 790 2019-06-20
2019-06-25 00:56 Keith Richman VNV SDB Förvärv +6 733 +66,9% 16 790 2019-06-20
2019-04-10 13:23 Per Brilioth VNV SDB Förvärv +517 900 +240,9% 732 900 2019-04-10
2019-03-15 18:54 Anders F. Börjesson VNV SDB Förvärv +5 000 +10,9% 50 900 2019-03-15
2019-03-15 16:47 Anahita Zafari VNV SDB Förvärv +1 000 +14,4% 7 950 2019-03-15
2019-03-15 15:17 Björn von Sivers VNV SDB Förvärv +2 000 - - 2019-03-15
2019-03-15 10:12 Anders F. Börjesson VNV SDB Förvärv +5 135 +12,6% 45 900 2019-03-14
2019-03-04 10:47 Ylva Lindquist VNV SDB Förvärv +1 800 Ny 1 800 2019-03-04
2019-02-20 14:59 Anahita Zafari VNV SDB Förvärv +520 +8,1% 6 950 2019-02-20
2019-01-09 12:36 Nadja Borisova VNV SDB Förvärv +678 +2,3% 29 700 2018-07-10
2018-09-03 02:00 Anders Börjesson VNV SDB Förvärv +370 - - 2018-09-03
2018-09-03 02:00 Anders Börjesson VNV SDB Förvärv +730 - - 2018-08-31
2018-08-15 02:00 Anahita Zafari VNV SDB Förvärv +450 - - 2018-08-15
2018-07-03 02:00 Anders Börjesson VNV SDB Förvärv +400 - - 2018-07-02
2018-07-03 02:00 Anders Börjesson VNV SDB Förvärv +25 - - 2018-07-03
2018-06-29 02:00 Nadezjda Borisova VNV SDB Förvärv +2 000 - - 2018-06-28
2018-06-26 02:00 Katarzyna Vorontsov VNV SDB Förvärv +140 - - 2018-06-26
2018-06-26 02:00 Katarzyna Vorontsov VNV SDB Förvärv +160 - - 2018-06-26
2018-06-26 02:00 Anahita Zafari VNV SDB Förvärv +2 540 - - 2018-06-26
2018-06-25 02:00 Anahita Zafari VNV SDB Förvärv +1 000 - - 2018-06-21
2018-06-25 02:00 Indrani Uhmeier VNV SDB Förvärv +1 200 - - 2018-06-21
2018-06-05 02:00 Anahita Zafari VNV SDB Förvärv +200 - - 2018-06-05
2018-06-04 02:00 Anders Börjesson VNV SDB Förvärv +350 - - 2018-06-04
2018-06-04 02:00 Anders Börjesson VNV SDB Förvärv +650 - - 2018-06-01
2018-05-21 02:00 Nadezjda Borisova VNV SDB Avyttring -11 478 - - 2018-05-21
2018-04-11 02:00 Björn von Sivers VNV SDB Förvärv +195 - - 2018-04-10
2018-04-11 02:00 Anders Börjesson VNV SDB Förvärv +2 500 - - 2018-04-11
2018-04-11 02:00 Björn von Sivers VNV SDB Förvärv +1 805 - - 2018-04-11
2018-04-09 02:00 Anahita Zafari VNV SDB Förvärv +400 - - 2018-04-09
2018-04-02 02:00 Grim Vogel-Rödin VOSTOK Förvärv +224 - - 2017-04-03
2018-03-24 01:00 Nadezjda Borisova VNV SDB Förvärv +1 415 - - 2018-03-23
2018-03-23 01:00 Nadezjda Borisova VNV SDB Förvärv +1 585 - - 2018-03-22
2018-01-09 01:00 Nadezjda Borisova VNV SDB Förvärv +8 000 - - 2018-01-08
Rapporterat Insynsperson Instrument Typ Förändring Pris Relativ förändring Innehav Transaktionsdatum
2020-05-13 14:31 Nadja Borisova VNV SDB Tilldelning +58 800 +66,4% 147 300 2020-05-12
2020-05-13 11:44 Anahita Zafari VNV SDB Tilldelning +14 700 +184,9% 22 650 2020-05-12
2020-05-13 09:46 Per Brilioth VNV SDB Tilldelning +183 750 +20,3% 1 090 400 2020-05-12
2020-05-13 00:56 Björn von Sivers VNV SDB Tilldelning +14 700 - - 2020-05-12
2020-05-13 00:15 Anders F. Börjesson VNV SDB Tilldelning +58 800 +51,2% 173 700 2020-05-12
2020-01-03 15:04 Per Brilioth VNV 2019 Plan Shares (redeemable common shares) Tilldelning +910 000 - - 2019-12-31
2020-01-03 12:58 Anders F. Börjesson VNV 2019 Plan Shares (redeemable common shares) Tilldelning +315 000 - - 2019-12-31
2020-01-03 10:53 Björn von Sivers VNV 2019 Plan Shares (redeemable common shares) Tilldelning +315 000 - - 2019-12-31
2020-01-03 10:37 Nadja Borisova VNV 2019 Plan Shares (redeemable common shares) Tilldelning +315 000 - - 2019-12-31
2019-11-25 19:20 Nadja Borisova VNV 5.75 2022/10/04 Förvärv +3 000 000 - - 2019-11-25
2019-10-04 19:03 Nadja Borisova VNV 5.75 2022/10/04 Förvärv +1 250 000 - - 2019-10-04
2019-10-04 16:59 Anders F. Börjesson VNV 5.75 2022/10/04 Förvärv +1 250 000 - - 2019-10-04
2019-10-04 16:59 Anders F. Börjesson VNV 5.75 2022/10/04 Avyttring -250 000 - - 2019-10-04
2019-05-17 17:18 Per Brilioth VNV SDB Tilldelning +183 750 +25,1% 916 650 2019-05-15
2019-05-17 17:09 Nadja Borisova VNV SDB Tilldelning +58 800 +198,0% 88 500 2019-05-15
2019-05-17 12:59 Björn von Sivers Vostok New Ventures Ltd SDB Tilldelning +14 700 - - 2019-05-15
2019-05-17 12:50 Anders F. Börjesson VNV SDB Tilldelning +58 800 +115,5% 109 700 2019-05-15
2019-03-19 22:44 Elena Grönstedt Vostok New Ventures Ltd LEI Lösen minskning -2 900 - - 2019-03-19
2019-03-19 22:29 Lars O Grönstedt Vostok New Ventures inlösenbevis Lösen minskning -1 500 - - 2019-03-19
2019-03-15 19:04 Per Brilioth Inlösen SDR Lösen minskning -215 000 - - 2019-03-14
2019-03-14 16:14 William Grace Vostok New Ventures Ltd IL Lösen minskning -2 500 - - 2019-03-14
2019-03-14 11:26 Anders F. Börjesson Vostok New Ventures Ltd IL Lösen minskning -40 765 - - 2019-03-14
2019-03-14 11:15 Nadja Borisova Vostok New Ventures Ltd Lösen minskning -29 700 - - 2019-03-14
2019-03-14 11:06 Anahita Zafari Vostok New Ventures Ltd IL Lösen minskning -6 630 - - 2019-03-14
2019-03-14 11:00 Björn von Sivers Vostok New Ventures Ltd IL Lösen minskning -8 000 - - 2019-03-14
2019-03-10 17:20 Elena Grönstedt VNV SDB Utbyte ökning +2 900 - - 2019-02-22