ENG

Insider transactions list
Insynsägare Insynsperson Befattning Antal aktier Kapital Röster Värde Verifierat
Per Brilioth Per Brilioth

Styrelseledamot
VD
1 679 619 1,53% 1,53% 170.99 MSEK 2021-10-31
Nadja Borisova Nadja Borisova
Annan befattning
295 524 0,27% 0,27% 30.08 MSEK 2021-10-31
Anders F. Börjesson Anders F. Börjesson
Annan befattning
191 464 0,17% 0,17% 19.49 MSEK 2021-10-31
Björn von Sivers Björn von Sivers
Annan befattning
107 862 0,10% 0,10% 10.98 MSEK 2021-10-31
Keith Richman Keith Richman
Styrelseledamot
20 790 0,02% 0,02% 2.12 MSEK 2020-12-31
Lars O Grönstedt Lars O Grönstedt
Styrelseordförande
10 400 0,01% 0,01% 1.06 MSEK 2021-03-29
Ylva Lindquist Ylva Lindquist
Styrelseledamot
8 600 0,01% 0,01% 0.88 MSEK 2020-09-16
Josh Blachman Josh Blachman
Styrelseledamot
8 540 0,01% 0,01% 0.87 MSEK 2021-06-04
Totalt 2 322 799 2,12% 2,12% 236.46 MSEK
Rapporterat Insynsperson Instrument Typ Förändring Pris Relativ förändring Innehav Transaktionsdatum
2021-06-09 17:51 Josh Blachman VNV Förvärv +2 327 +37,5% 8 540 2021-06-04
2021-03-30 22:15 Anders F. Börjesson VNV Avyttring -65 000 -47,2% 72 700 2021-03-29
2021-03-29 23:30 Lars O Grönstedt VNV Förvärv +1 200 +13,0% 10 400 2021-03-29
2020-12-27 13:53 Lars O Grönstedt VNV Förvärv +3 000 +48,4% 9 200 2020-12-23
2020-10-27 17:51 Anders F. Börjesson VNV Avyttring -6 397 -5,8% 103 340 2020-10-27
2020-10-27 17:51 Anders F. Börjesson VNV Avyttring -60 669 -35,6% 109 737 2020-10-26
2020-10-27 17:51 Anders F. Börjesson VNV Avyttring -3 294 -1,9% 170 406 2020-10-23
2020-09-17 22:55 Ylva Lindquist VNV Förvärv +700 +8,9% 8 600 2020-09-16
2020-09-17 22:55 Ylva Lindquist VNV Förvärv +700 +9,7% 7 900 2020-09-15
2020-09-12 21:42 Ylva Lindquist VNV Förvärv +1 400 +24,1% 7 200 2020-09-09
2020-09-04 10:17 Josh Blachman VNV Förvärv +3 700 +147,2% 6 213 2020-09-02
2020-08-05 15:44 Josh Blachman VNV Förvärv +2 513 Ny 2 513 2020-07-31
2020-03-23 20:04 Anders F. Börjesson VNV Förvärv +2 700 +2,4% 114 900 2020-03-23
2020-03-19 15:16 Per Brilioth VNV Förvärv +5 000 +0,6% 906 650 2020-03-19
2020-03-16 12:50 Victoria Grace VNV Förvärv +1 700 +25,0% 8 500 2020-03-13
2020-02-20 14:08 Ylva Lindquist VNV Förvärv +2 000 +52,6% 5 800 2020-02-18
2020-02-18 09:22 Ylva Lindquist VNV Förvärv +2 000 +111,1% 3 800 2020-02-18
2020-01-08 15:26 Anders F. Börjesson VNV Förvärv +1 500 +1,4% 112 200 2020-01-08
2019-10-04 17:39 Anders F. Börjesson VNV Förvärv +2 300 +2,1% 110 700 2019-10-04
2019-10-04 14:59 Anders F. Börjesson VNV Förvärv +3 700 +3,5% 108 400 2019-10-04
2019-10-04 14:59 Anders F. Börjesson VNV Avyttring -10 000 -8,7% 104 700 2019-10-03
2019-10-01 09:43 Anders F. Börjesson VNV Förvärv +2 500 +2,2% 114 700 2019-09-30
2019-09-24 22:30 Anders F. Börjesson VNV Förvärv +2 500 +2,3% 112 200 2019-09-24
2019-07-12 23:18 Lars O Grönstedt VNV Förvärv +1 200 +24,0% 6 200 2019-07-09
2019-07-12 23:14 Lars O Grönstedt VNV Förvärv +600 +13,6% 5 000 2019-07-09
2019-06-27 22:56 Victoria Grace VNV Förvärv +4 300 +172,0% 6 800 2019-06-26
2019-06-24 22:56 Keith Richman VNV Förvärv +4 000 +23,8% 20 790 2019-06-20
2019-06-24 22:56 Keith Richman VNV Förvärv +6 733 +66,9% 16 790 2019-06-20
2019-04-10 11:23 Per Brilioth VNV Förvärv +517 900 +240,9% 732 900 2019-04-10
2019-03-15 17:54 Anders F. Börjesson VNV Förvärv +5 000 +10,9% 50 900 2019-03-15
2019-03-15 15:47 Anahita Zafari VNV Förvärv +1 000 +14,4% 7 950 2019-03-15
2019-03-15 09:12 Anders F. Börjesson VNV Förvärv +5 135 +12,6% 45 900 2019-03-14
2019-03-04 09:47 Ylva Lindquist VNV Förvärv +1 800 Ny 1 800 2019-03-04
2019-02-20 13:59 Anahita Zafari VNV Förvärv +520 +8,1% 6 950 2019-02-20
2019-01-09 11:36 Nadja Borisova VNV Förvärv +678 +2,3% 29 700 2018-07-10
2018-09-03 02:00 Anders Börjesson VNV SDB Förvärv +730 - - 2018-08-31
2018-09-03 02:00 Anders Börjesson VNV SDB Förvärv +370 - - 2018-09-03
2018-08-15 02:00 Anahita Zafari VNV SDB Förvärv +450 - - 2018-08-15
2018-07-03 02:00 Anders Börjesson VNV SDB Förvärv +400 - - 2018-07-02
2018-07-03 02:00 Anders Börjesson VNV SDB Förvärv +25 - - 2018-07-03
2018-06-29 02:00 Nadezjda Borisova VNV SDB Förvärv +2 000 - - 2018-06-28
2018-06-26 02:00 Anahita Zafari VNV SDB Förvärv +2 540 - - 2018-06-26
2018-06-26 02:00 Katarzyna Vorontsov VNV SDB Förvärv +160 - - 2018-06-26
2018-06-26 02:00 Katarzyna Vorontsov VNV SDB Förvärv +140 - - 2018-06-26
2018-06-25 02:00 Indrani Uhmeier VNV SDB Förvärv +1 200 - - 2018-06-21
2018-06-25 02:00 Anahita Zafari VNV SDB Förvärv +1 000 - - 2018-06-21
2018-06-05 02:00 Anahita Zafari VNV SDB Förvärv +200 - - 2018-06-05
2018-06-04 02:00 Anders Börjesson VNV SDB Förvärv +650 - - 2018-06-01
2018-06-04 02:00 Anders Börjesson VNV SDB Förvärv +350 - - 2018-06-04
2018-05-21 02:00 Nadezjda Borisova VNV SDB Avyttring -11 478 - - 2018-05-21
Rapporterat Insynsperson Instrument Typ Förändring Pris Relativ förändring Innehav Transaktionsdatum
2021-04-30 08:38 Björn von Sivers VNV Tilldelning +59 382 +202,0% 88 782 2021-04-28
2021-04-30 07:03 Per Brilioth VNV Tilldelning +371 139 +28,4% 1 679 619 2021-04-28
2021-04-30 06:17 Anders F. Börjesson VNV Tilldelning +118 764 +163,4% 191 464 2021-04-28
2021-04-29 23:47 Nadja Borisova VNV Tilldelning +118 764 +67,2% 295 524 2021-04-28
2021-03-30 22:15 Anders F. Börjesson VNV TO1 Förvärv +2 500 -100,0% - 2021-03-29
2021-03-17 21:17 Anders F. Börjesson VNV TO1 Förvärv +5 000 -100,0% - 2021-03-17
2021-01-28 21:36 Per Brilioth VNV C 2020 Tilldelning +7 735 -100,0% - 2021-01-26
2021-01-28 21:34 Per Brilioth VNV C 2019 Tilldelning +30 940 -100,0% - 2021-01-26
2021-01-28 16:23 Björn von Sivers VNV C 2020 Tilldelning +2 678 -100,0% - 2021-01-26
2021-01-28 16:21 Björn von Sivers VNV C 2019 Tilldelning +10 710 -100,0% - 2021-01-26
2021-01-27 16:44 Anders F. Börjesson VNV C 2020 Tilldelning +2 678 -100,0% - 2021-01-26
2021-01-27 16:44 Anders F. Börjesson VNV C 2019 Tilldelning +10 710 -100,0% - 2021-01-26
2021-01-27 16:10 Nadja Borisova VNV C 2019 Tilldelning +10 710 -100,0% - 2021-01-26
2021-01-27 16:10 Nadja Borisova VNV C 2020 Tilldelning +2 678 -100,0% - 2021-01-26
2020-12-29 16:50 Anders F. Börjesson VNV TO1 Förvärv +5 000 -100,0% - 2020-12-29
2020-12-18 20:09 Ninke Liebert VNV TO1 Förvärv +4 000 - - 2020-12-18
2020-12-18 18:43 Anders F. Börjesson VNV TO1 Förvärv +6 740 -100,0% - 2020-12-18
2020-09-21 19:57 Anders F. Börjesson VNV TO1 Förvärv +2 000 -100,0% - 2020-09-21
2020-08-02 21:53 Ninke Liebert VNV BTU Förvärv +1 000 - - 2020-07-01
2020-07-27 15:52 Keith Richman VNV BTU Teckning +4 158 -100,0% - 2020-07-22
2020-07-27 14:46 Lars O Grönstedt VNV BTU Teckning +400 -100,0% - 2020-07-22
2020-07-27 14:33 Lars O Grönstedt VNV BTU Teckning +420 -100,0% - 2020-07-22
2020-07-27 07:28 Per Brilioth VNV BTU Teckning +221 080 -100,0% - 2020-07-22
2020-07-26 18:39 Ylva Lindquist VNV BTU Tilldelning +94 -100,0% - 2020-07-24
2020-07-26 18:39 Ylva Lindquist VNV BTU Teckning +760 -100,0% - 2020-07-22
2020-07-24 22:06 Nadja Borisova VNV BTU Teckning +29 460 -100,0% - 2020-07-22
2020-07-24 17:39 Björn von Sivers VNV BTU Teckning +8 080 - - 2020-07-22
2020-07-24 15:50 Emery Börjesson Liebert VNV BTU Teckning +100 - - 2020-07-22
2020-07-24 15:48 Benthe Börjesson Liebert VNV BTU Teckning +100 - - 2020-07-22
2020-07-24 15:46 Anders F. Börjesson VNV BTU Teckning +32 160 -100,0% - 2020-07-22
2020-07-20 20:43 Victoria Grace VNV UR Avyttring -6 000 -100,0% - 2020-07-20
2020-07-20 20:41 William Grace VNV UR Avyttring -2 500 - - 2020-07-17
2020-07-10 14:38 Anders Börjesson & Tisenhult-Gruppen VNV UR Avyttring -12 900 -100,0% - 2020-07-09
2020-07-10 14:38 Anders Börjesson & Tisenhult-Gruppen VNV obligation 2019/2022 Avyttring -100 -100,0% - 2020-07-07
2020-07-02 11:58 Anders F. Börjesson VNV Utbyte ökning +173 700 +100,0% 347 400 2020-06-29
2020-07-02 11:53 Emery Börjesson Liebert VNV Utbyte ökning +500 - - 2020-06-29
2020-07-02 11:51 Benthe Börjesson Liebert VNV Utbyte ökning +500 - - 2020-06-29
2020-07-02 11:47 Emery Börjesson Liebert VNV SDB Utbyte minskning -500 - - 2020-06-29