ENG

Insider transactions list
Insynsägare Insynsperson Befattning Antal aktier Kapital Röster Värde Verifierat
Per Brilioth Per Brilioth VD 1 090 400 1,34% 1,34% 80.04 MSEK 2020-07-31
Anders F. Börjesson Anders F. Börjesson Annan befattning 173 700 0,21% 0,21% 12.75 MSEK 2020-05-12
Nadja Borisova Nadja Borisova Annan befattning 147 300 0,18% 0,18% 10.81 MSEK 2020-07-31
Keith Richman Keith Richman Styrelseledamot 20 790 0,02% 0,02% 1.53 MSEK 2019-06-20
Ylva Lindquist Ylva Lindquist Styrelseledamot 8 600 0,01% 0,01% 0.63 MSEK 2020-09-16
Victoria Grace Victoria Grace Styrelseledamot 8 500 0,01% 0,01% 0.62 MSEK 2020-03-13
Josh Blachman Josh Blachman Styrelseledamot 6 213 0,01% 0,01% 0.46 MSEK 2020-09-02
Lars O Grönstedt Lars Olof Grönstedt Styrelseordförande 6 200 0,01% 0,01% 0.46 MSEK 2019-07-09
Totalt 1 461 703 1,79% 1,79% 107.29 MSEK
Rapporterat Insynsperson Instrument Typ Förändring Pris Relativ förändring Innehav Transaktionsdatum
2020-09-18 00:55 Ylva Lindquist VNV Förvärv +700 +8,9% 8 600 2020-09-16
2020-09-18 00:55 Ylva Lindquist VNV Förvärv +700 +9,7% 7 900 2020-09-15
2020-09-12 23:42 Ylva Lindquist VNV Förvärv +1 400 +24,1% 7 200 2020-09-09
2020-09-04 12:17 Josh Blachman VNV Förvärv +3 700 +147,2% 6 213 2020-09-02
2020-08-05 17:44 Josh Blachman VNV Förvärv +2 513 Ny 2 513 2020-07-31
2020-03-23 21:04 Anders F. Börjesson VNV Förvärv +2 700 +2,4% 114 900 2020-03-23
2020-03-23 10:55 Emery Börjesson Liebert Vostok New Ventures Ltd (VNV SDB) Förvärv +500 - - 2020-03-23
2020-03-23 10:54 Benthe Börjesson Liebert Vostok New Ventures Ltd (VNV SDB) Förvärv +500 - - 2020-03-23
2020-03-19 16:16 Per Brilioth VNV Förvärv +5 000 +0,5% 921 650 2020-03-19
2020-03-19 12:56 Björn von Sivers Vostok New Ventures Ltd (VNV SDB) Förvärv +1 000 - - 2020-03-19
2020-03-16 13:50 Victoria Grace VNV Förvärv +1 700 +25,0% 8 500 2020-03-13
2020-02-20 15:08 Ylva Lindquist VNV Förvärv +2 000 +52,6% 5 800 2020-02-18
2020-02-18 10:22 Ylva Lindquist VNV Förvärv +2 000 +111,1% 3 800 2020-02-18
2020-01-08 16:26 Anders F. Börjesson VNV Förvärv +1 500 +1,4% 112 200 2020-01-08
2019-10-04 19:39 Anders F. Börjesson VNV Förvärv +2 300 +2,1% 110 700 2019-10-04
2019-10-04 16:59 Anders F. Börjesson VNV Förvärv +3 700 +3,5% 108 400 2019-10-04
2019-10-04 16:59 Anders F. Börjesson VNV Avyttring -10 000 -8,7% 104 700 2019-10-03
2019-10-01 11:43 Anders F. Börjesson VNV Förvärv +2 500 +2,2% 114 700 2019-09-30
2019-09-25 00:30 Anders F. Börjesson VNV Förvärv +2 500 +2,3% 112 200 2019-09-24
2019-07-13 01:18 Lars O Grönstedt VNV Förvärv +1 200 +24,0% 6 200 2019-07-09
2019-07-13 01:14 Lars O Grönstedt VNV Förvärv +600 +13,6% 5 000 2019-07-09
2019-06-28 00:56 Victoria Grace VNV Förvärv +4 300 +172,0% 6 800 2019-06-26
2019-06-25 00:56 Keith Richman VNV Förvärv +4 000 +23,8% 20 790 2019-06-20
2019-06-25 00:56 Keith Richman VNV Förvärv +6 733 +66,9% 16 790 2019-06-20
2019-04-10 13:23 Per Brilioth VNV Förvärv +517 900 +240,9% 732 900 2019-04-10
2019-03-15 18:54 Anders F. Börjesson VNV Förvärv +5 000 +10,9% 50 900 2019-03-15
2019-03-15 16:47 Anahita Zafari VNV Förvärv +1 000 +14,4% 7 950 2019-03-15
2019-03-15 15:17 Björn von Sivers Vostok New Ventures Ltd Förvärv +2 000 - - 2019-03-15
2019-03-15 10:12 Anders F. Börjesson VNV Förvärv +5 135 +12,6% 45 900 2019-03-14
2019-03-04 10:47 Ylva Lindquist VNV Förvärv +1 800 Ny 1 800 2019-03-04
2019-02-20 14:59 Anahita Zafari VNV Förvärv +520 +8,1% 6 950 2019-02-20
2019-01-09 12:36 Nadja Borisova VNV Förvärv +678 +2,3% 29 700 2018-07-10
2018-09-03 02:00 Anders Börjesson VNV SDB Förvärv +370 - - 2018-09-03
2018-09-03 02:00 Anders Börjesson VNV SDB Förvärv +730 - - 2018-08-31
2018-08-15 02:00 Anahita Zafari VNV SDB Förvärv +450 - - 2018-08-15
2018-07-03 02:00 Anders Börjesson VNV SDB Förvärv +25 - - 2018-07-03
2018-07-03 02:00 Anders Börjesson VNV SDB Förvärv +400 - - 2018-07-02
2018-06-29 02:00 Nadezjda Borisova VNV SDB Förvärv +2 000 - - 2018-06-28
2018-06-26 02:00 Anahita Zafari VNV SDB Förvärv +2 540 - - 2018-06-26
2018-06-26 02:00 Katarzyna Vorontsov VNV SDB Förvärv +140 - - 2018-06-26
2018-06-26 02:00 Katarzyna Vorontsov VNV SDB Förvärv +160 - - 2018-06-26
2018-06-25 02:00 Indrani Uhmeier VNV SDB Förvärv +1 200 - - 2018-06-21
2018-06-25 02:00 Anahita Zafari VNV SDB Förvärv +1 000 - - 2018-06-21
2018-06-05 02:00 Anahita Zafari VNV SDB Förvärv +200 - - 2018-06-05
2018-06-04 02:00 Anders Börjesson VNV SDB Förvärv +650 - - 2018-06-01
2018-06-04 02:00 Anders Börjesson VNV SDB Förvärv +350 - - 2018-06-04
2018-05-21 02:00 Nadezjda Borisova VNV SDB Avyttring -11 478 - - 2018-05-21
2018-04-11 02:00 Anders Börjesson VNV SDB Förvärv +2 500 - - 2018-04-11
2018-04-11 02:00 Björn von Sivers VNV SDB Förvärv +195 - - 2018-04-10
2018-04-11 02:00 Björn von Sivers VNV SDB Förvärv +1 805 - - 2018-04-11
Rapporterat Insynsperson Instrument Typ Förändring Pris Relativ förändring Innehav Transaktionsdatum
2020-08-02 23:53 Ninke Liebert VNV BTU Förvärv +1 000 - - 2020-07-01
2020-07-27 17:52 Keith Richman VNV BTU Teckning +4 158 - - 2020-07-22
2020-07-27 16:46 Lars O Grönstedt VNV BTU Teckning +400 - - 2020-07-22
2020-07-27 16:33 Lars O Grönstedt VNV BTU Teckning +420 - - 2020-07-22
2020-07-27 09:28 Per Brilioth VNV BTU Teckning +221 080 - - 2020-07-22
2020-07-26 20:39 Ylva Lindquist VNV BTU Tilldelning +94 - - 2020-07-24
2020-07-26 20:39 Ylva Lindquist VNV BTU Teckning +760 - - 2020-07-22
2020-07-25 00:06 Nadja Borisova VNV BTU Teckning +29 460 - - 2020-07-22
2020-07-24 19:39 Björn von Sivers VNV BTU Teckning +8 080 - - 2020-07-22
2020-07-24 17:50 Emery Börjesson Liebert VNV BTU Teckning +100 - - 2020-07-22
2020-07-24 17:48 Benthe Börjesson Liebert VNV BTU Teckning +100 - - 2020-07-22
2020-07-24 17:46 Anders F. Börjesson VNV BTU Teckning +32 160 - - 2020-07-22
2020-07-20 22:43 Victoria Grace VNV UR Avyttring -6 000 - - 2020-07-20
2020-07-20 22:41 William Grace VNV UR Avyttring -2 500 - - 2020-07-17
2020-07-10 16:38 Anders Börjesson & Tisenhult-Gruppen VNV UR Avyttring -12 900 - - 2020-07-09
2020-07-10 16:38 Anders Börjesson & Tisenhult-Gruppen VNV obligation 2019/2022 Avyttring -100 - - 2020-07-07
2020-07-02 13:58 Anders F. Börjesson VNV Utbyte ökning +173 700 +100,0% 347 400 2020-06-29
2020-07-02 13:53 Emery Börjesson Liebert VNV Utbyte ökning +500 - - 2020-06-29
2020-07-02 13:51 Benthe Börjesson Liebert VNV Utbyte ökning +500 - - 2020-06-29
2020-07-02 13:47 Emery Börjesson Liebert VNV SDB Utbyte minskning -500 - - 2020-06-29
2020-07-02 13:45 Benthe Börjesson Liebert VNV SDB Utbyte minskning -500 - - 2020-06-29
2020-07-02 13:40 Anders F. Börjesson VNV SDB Utbyte minskning -173 700 - - 2020-06-29
2020-07-02 00:58 Nadja Borisova VNV Utbyte ökning +147 300 +100,0% 294 600 2020-06-29
2020-07-02 00:52 Nadja Borisova VNV SDB Utbyte minskning -147 300 - - 2020-06-29
2020-07-02 00:47 Björn von Sivers VNV Utbyte ökning +40 400 - - 2020-06-29
2020-07-02 00:45 Björn von Sivers VNV SDB Utbyte minskning -40 400 - - 2020-06-29
2020-07-01 23:45 Per Brilioth VNV Utbyte ökning +1 105 400 +101,4% 2 195 800 2020-06-29
2020-07-01 23:43 Per Brilioth VNV SDB Utbyte minskning -1 105 400 - - 2020-06-29
2020-06-13 10:48 Per Brilioth VNV Global C 2019 incitamentsaktie Utbyte ökning +910 000 - - 2020-06-10
2020-06-13 10:48 Per Brilioth VNV Global C 2020 incitamentsaktie Utbyte ökning +227 500 - - 2020-06-10
2020-06-13 10:44 Per Brilioth VNV 2020 Plan Shares (redeemable common shares) Utbyte minskning -227 500 - - 2020-06-10
2020-06-13 10:44 Per Brilioth VNV 2019 Plan Shares (redeemable common shares) Utbyte minskning -910 000 - - 2020-06-10
2020-06-13 01:22 Björn von Sivers VNV Global C 2020 incitamentsaktie Utbyte ökning +78 750 - - 2020-06-10
2020-06-13 01:22 Björn von Sivers VNV Global C 2019 incitamentsaktie Utbyte ökning +315 000 - - 2020-06-10
2020-06-13 01:18 Björn von Sivers VNV 2020 Plan Shares (redeemable common shares) Utbyte minskning -78 750 - - 2020-06-10
2020-06-13 01:18 Björn von Sivers VNV 2019 Plan Shares (redeemable common shares) Utbyte minskning -315 000 - - 2020-06-10
2020-06-13 00:00 Nadja Borisova VNV Global C 2020 incitamentaktie Utbyte ökning +78 750 - - 2020-06-10
2020-06-13 00:00 Nadja Borisova VNV Global C 2019 incitamentaktie Utbyte ökning +315 000 - - 2020-06-10
2020-06-12 23:52 Nadja Borisova VNV 2019 Plan Shares (redeemable common shares) Utbyte minskning -315 000 - - 2020-06-10
2020-06-12 23:52 Nadja Borisova VNV 2020 Plan Shares (redeemable common shares) Utbyte minskning -78 750 - - 2020-06-10
2020-06-12 21:06 Anders F. Börjesson VNV Global C 2019 incitamentsaktie Utbyte ökning +315 000 - - 2020-06-10
2020-06-12 21:06 Anders F. Börjesson VNV Global C 2020 incitamentsaktie Utbyte ökning +78 750 - - 2020-06-10
2020-06-12 20:36 Anders F. Börjesson VNV 2019 Plan Shares (redeemable common shares) Utbyte minskning -315 000 - - 2020-06-10
2020-06-12 20:36 Anders F. Börjesson VNV 2020 Plan Shares (redeemable common shares) Utbyte minskning -78 750 - - 2020-06-10
2020-06-11 23:58 Per Brilioth VNV 2020 Plan Shares (redeemable common shares) Tilldelning +227 500 - - 2020-06-09